Talks with Leaders- Teaser of the 1st episode, interview with Omdena’s CEO

[Tiếng Việt bên dưới]

Talks with Leaders has finished the filming of some first episodes and the first episode is ready to view. However, due to some adjustments on the production schedule, we will officially publish the first episode on Monday 16th August 2021 instead of 9th August as planned. This is aimed to ensure our production to make the best of its result and won’t affect the following episodes’ schedule or quality. We hope this change won’t cause you any inconvenience. We would like to thank you for your patience and your support! And the most special thank is sent to our guest Mr. Rudradeb Mitra who contributed the amazing content to our first episode. You won’t be disappointed with all the useful information he shared at the interview. For a 42-minute talk, Mr. Mitra shared with us many amazing stories, experience, knowledge and information about business development, community building, how AI projects contribute to improving people’s life quality, attractive benefits offered by Omdena’s incubator program for early-stage startups, lessons learned for entrepreneurs etc.

Now while waiting for the first episode to be fully published, let’s look at our teaser for this episode and be ready to be fascinated with the interview when it is released on Monday next week (with both English and Vietnamese subtitles).

Talks with Leaders (Trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp) đã hoàn thành quá trình quay một số tập đầu tiên và tập đầu đã sẵn sàng để phát sóng. Tuy nhiên, do một số điều chỉnh về lịch trình sản xuất, chúng tôi sẽ chính thức đăng tải tập đầu vào thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021 thay vì ngày 9 tháng 8 như kế hoạch. Điều này nhằm mục đích đảm bảo cho quá trình sản xuất mang lại kết quả tốt nhất và không ảnh hưởng đến lịch trình hoặc chất lượng của các tập sau. Chúng tôi hy vọng thay đổi này sẽ không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho bạn. Chúng tôi muốn cảm ơn bạn đã kiên nhẫn, theo dõi và ủng hộ chuỗi phỏng vấn Talks with Leaders!

Lời cảm ơn đặc biệt nhất xin được gửi đến khách mời của tập 1, ông Rudradeb Mitra, người đã mang đến những nội dung tuyệt vời cho tập này. Bạn sẽ không thất vọng với tất cả những thông tin hữu ích mà ông Mitra chia sẻ tại buổi phỏng vấn. Trong 42 phút trò chuyện, ông Mitra đã mang đến nhiều câu chuyện thú vị, kinh nghiệm, kiến ​​thức và thông tin tuyệt vời về phát triển kinh doanh, xây dựng cộng đồng, cách các dự án AI góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, những lợi ích hấp dẫn mà chương trình vườn ươm của Omdena mang lại cho các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu, bài học kinh nghiệm cho các doanh nhân, v.v.

Giờ thì trong khi chờ đợi tập đầu tiên được phát song, hãy cùng xem đoạn teaser của chúng tôi cho tập này và sẵn sàng bị cuốn vào cuộc phỏng vấn khi nó được phát hành vào thứ Hai tuần sau (với cả phụ đề ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt).

#leaders #leadership #interview #techbiz #omdena #startups #businessdevelopment #ai #technology #talkswithleaders #entrepreneurship #socialenterprises #globalplatform