Jillian Godsil-Nhà sáng lập của BlockLeaders, Nhà báo của Coindesk

illian là một nữ lãnh đạo blockchain có ảnh hưởng được nhiều tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bàng nghệ blockchain bàng nhận và trao giải thưởng. Bà là một nhà báo của Coindesk và là người đồng sáng lập BlockLeaders – một nhà xuất bản chuyên chia sẻ các Câu chuyện, Giai thoại và Tin tức từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bàng nghệ.

Talks with Leaders, tập 3: Đi cùng nhau để đi xa và cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế ở Việt Nam

Trong Tập 3, của Talks with Leaders- Trò chuyện cùng Lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức, chúng tôi phỏng vấn chị Nguyễn Minh Thảo-…