Eddy Travia- Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Coinsiliu

Eddy Travia là nhà đầu tư tiên phong vào các công ty công nghệ blockchain kể từ năm 2013. Ông là Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành tại Coinsilium Group, một tổ chức xây dựng liên doanh tài chính mở và blockchain với cổ phiếu được giao dịch ở London và New York.

Eddy cũng là Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại IOV Labs thông qua liên doanh có trụ sở tại Singapore giữa IOV Labs và Coinsilium Group. Eddy Travia là diễn giả tại nhiều sự kiện quy mô về blockchain trên thế giới. Ông là nhà đầu tư, doanh nhân có tiếng nói ảnh hưởng trong cộng đồng blockchain.