Quảng cáo OEM: Liệu có phải là giải pháp đột phá tiếp theo giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng?

Các nhà tiếp thị đang tìm kiếm các nguồn lưu lượng truy cập mới nên tìm hiểu về quảng cáo của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM): một giải pháp tiềm năng lớn tiếp theo trong các nguồn lưu lượng chuyển đổi người dùng.