CEO mới của Twitter, Linda Yaccarino: Định hình lại nền tảng dưới ảnh hưởng của Elon Musk

Elon Musk một lần nữa gây chú ý với một thông báo rúng động truyền thông vào thứ Sáu, bổ nhiệm Linda Yaccarino, cựu chủ tịch quảng cáo toàn cầu và quan hệ đối tác tại NBCUniversal, làm Giám đốc điều hành mới của Twitter.