Bing Chat tích hợp GPT4 đã được mở cho tất cả mọi người sử dụng

Công cụ tìm kiếm Bing mới tích hợp GPT4 của Microsoft hiện đã mở cho tất cả người dùng mà không cần danh sách chờ. Động thái này khẳng định cam kết của Microsoft trong việc thúc đẩy công nghệ AI và mang công nghệ tiên tiến nhất của mình đến mọi người dùng. Bất chấp những lo ngại về độ chính xác và ngữ điệu trong các câu trả lời của AI, những tiến bộ do Microsoft tạo ra trong công cụ tìm kiếm Bing mới đã thu hút hơn 100 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày. Các cập nhật cho Bing mới bao gồm khả năng đặt câu hỏi bằng hình ảnh, truy cập lịch sử trò chuyện, xuất câu trả lời sang Microsoft Word cũng như giọng điệu và phong cách phản hồi của chatbot được cá nhân hóa. Microsoft có kế hoạch đưa công nghệ ChatGPT vào các công cụ năng suất cốt lõi của mình, cho thấy tiềm năng thay đổi cách chúng ta làm việc.