Bamboo Airways biến nợ thành cổ phần, chính thức vượt Vietnam Airlines trở thành hãng bay có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

Bamboo Airways đã chuyển đổi thành công khoản nợ 7,72 nghìn tỷ đồng thành vốn chủ sở hữu, trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Thành tích này vượt qua Vietnam Airlines trước đó với vốn điều lệ 22.143 tỷ đồng.