Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2075, trong khi Indonesia sẽ vươn lên vị trí thứ tư

Goldman Sachs vừa xuất bản Báo cáo “Kinh tế toàn cầu: Lộ trình đến năm 2075— Tăng trưởng toàn cầu chậm hơn, nhưng sự hội tụ vẫn còn nguyên vẹn” trong đó tiết lộ những dự đoán của tổ chức này về các trọng điểm chính của nền kinh tế toàn cầu và tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi cũng như các nền kinh tế phát triển đến năm 2075.