Trung Quốc triển khai các quy định mới cho các dịch vụ AI tạo sinh, bao gồm ChatGPT

Trung Quốc đã thực hiện một bước quan trọng trong việc điều chỉnh các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như ChatGPT, bằng cách công bố các quy tắc mới để quản lý ngành. Các quy tắc này, do Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc công bố, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8, khiến Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có quy định cụ thể về công nghệ này.