Adobe ra mắt Trình tạo hình ảnh AI: Cách hãng lên kế hoạch cách mạng hóa công việc sáng tạo mà không ăn cắp từ các nghệ sĩ

Adobe đã công bố ra mắt trình tạo hình ảnh AI Adobe Firefly, được thiết lập để tích hợp với bộ ứng dụng sáng tạo như Photoshop, Illustrator và Premiere.