9 ứng dụng tích hợp ChatGPT làm cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Những tác động của ChatGPT đối với chúng ta dường như vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục tăng lên theo những cách hấp dẫn hơn mỗi ngày. Tarry Singh, Giám đốc điều hành của Deepkapha AI Lab và là một nhà nghiên cứu AI, gần đây đã chia sẻ những phát hiện của mình về một số ứng dụng và trang web sử dụng ChatGPT hoặc lấy cảm hứng từ ChatGPT để đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta.